18H Death or Glory czyli Gra o tytuł Hrabiego Monte Klimczok II

Zapraszamy Was na dodatkową zabawę w ramach Wyzwania „Gry o Tron Władcy Klimczoka”.
Zasady:
-Miejsce startu/mety/punktu zapisów/punktu regeneracyjnego/depozytu- namiot przy palenisku za gospodą Dębowiec
– Start (wspólny) o północy 06.01.2023 – do zabawy można dołączyć o dowolnej godzinie jednak ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgloszenie poprzez wpis do tabelki.
– Ostatnie wejście i wpis na listę na Klimczoku godzina 18:00 (po tej godzinie wejście nie będzie już zaliczone do klasyfikacji Hrabiego ale można go dopisać do klasyfikacji w grze o tron)
-Zadaniem każdego uczestnika jest zdobyć Klimczok na odcinku Dębowiec-Klimczok, dowolna trasą wpisanie się do listy umieszczonej w szufladzie tronu (godzina) , powrót dowolną trasą i wpisanie się na liście na Dębowcu (godzina)- nie dozwolone jest korzystanie z kolejki linowej.
-Każde wejście podczas Gry o tytuł Hrabiego wliczane są do klasyfikacji głównej ( w komentarzu z 6 stycznia wystarczy wpisać Hrabia i ilość wejść)
-Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju do panujących warunków, folii NRC, własnego kubka oraz zainstalowanej aplikacji RATUNEK, a
-Osoba która zdobędzie największa ilość wejść w kat M otrzyma tytuł Hrabiego Monte Klimczok oraz nagrody, a w kategorii K tytuł Hrabiny Monte Klimczok i nagrody*
*w przypadku osób, które będą miały taką samą liczbę wejść wygrywa osoba która zdobyła ostatnie wejście najwcześniej. W celu potwierdzenia wygranej, zwycięzca zobowiązany jest do okazania zarejestrowanej trasy z wszystkich wejść.
-Każdy uczestnik, który zdobędzie Klimczok minimum 4 razy w ciągu 18h otrzyma pamiątkowy medal.
-Wręczenie nagród i medali odbędzie się podczas dekoracji Gry o Tron ( termin podany zostanie w połowie stycznia)
-W punkcie na Dębowcu będzie zapewniona ciepła herbata, kiełbasa z ogniska, przekąski itp.
-Ze względów organizacyjnych prosimy o zapisanie się na listę do dnia 03.01.2023.
https://docs.google.com/…/1g…/edit…
-wydarzenie jest zabawą w której mogą brać tylko osoby pełnoletnie, świadome ryzyka jakie niesie ze sobą zdobywanie szczytów w nocy i warunkach zimowych.

*Administratorem danych osobowych uczestników Zawodów jest Organizator w zakresie, w jakim chodzi o dane osobowe przekazane w czasie trwania Wyzwania. W zakresie danych osobowych umieszczanych przez Uczestnika na stronie wydarzenia, administratorem jego danych osobowych jest Facebook (dalej również: „Portal”), zgodnie z wewnętrznym regulaminem Portalu oraz w związku z faktem, że Organizator nie wyznacza odmiennych, względem regulaminu Portalu sposobów i celów przetwarzania danych osobowych Uczestników.
*Udział w wydarzeniu oznacza zapoznanie się z regulaminem wyzwania oraz jego akceptację.
Przetwarzanie danych osobowych uczestników Wyzwania, będzie odbywało się zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (Regulaminu Wyzwania), której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
*Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Uczestnik ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*Uczestnik, umieszczając swoje zdjęcie na stronie Facebook wydarzenia, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Facebook. Organizator nie będzie wykorzystywał danych osobowych w postaci wizerunku Uczestnika oraz umożliwi uczestnikowi jego usunięcie ze strony wydarzenia w zakresie, w jakim będzie miał dostęp do przedmiotowych danych osobowych.
*W związku z celami, dla których Organizator przetwarza dane osobowe uczestników, odbiorcą ich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu (np. firmy medyczne współpracujące z Organizatorem w przygotowaniu Wyzwania), a także podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez Organizatora, np. dostawcy usług IT lub kancelarie prawne.