Wyzwanie na Klimczok

Zapraszamy Was na 7 edycję Wyzwania na Klimczok pod tytułem: „Gra o tron Władcy Klimczoka” w wersji „SELF-CHALLENGE”
ZASADY:
1. W tym roku Wyzwanie na Klimczok pod tytułem: „Gra o tron Władcy Klimczoka” odbywa się w formule „SELF-CHALLENGE” co oznacza, że chcielibyśmy aby każdy z Was poczuł się odpowiedzialny za fajny przebieg wydarzenia.
W wyzwaniu może wziąć udział każdy kto choć raz w dniach od 1 do 31 stycznia 2023 r. zdobędzie szczyt Klimczok. Dla przypomnienia: nasz ukochany Klimczok (1117 m n.p.m.) to szczyt górski w północno-wschodniej części Pasma Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Przebiega przezeń granica administracyjna Bielska-Białej i stąd szczyt Klimczoka jest najwyższym punktem tego miasta. Przez szczyt biegnie też historyczna granica pomiędzy Śląskiem i Małopolską. Nie martwcie się – znajomość geografii nie jest warunkiem uczestnictwa – ale podstawowa znajomość topografii już tak – ale o tym poniżej.
Wyzwanie ma charakter wyłącznie towarzyski, a jego celem (poza glorią chwały dla najwytrwalszych śmiałków) jest integracja i motywacja do aktywności na świeżym powietrzu.

2. Zadaniem każdego uczestnika jest siłą własnych mięśni i woli zdobyć szczyt Klimczoka z dowolnego miejsca, w którym można legalnie zaparkować samochód (niedozwolone wjeżdżanie pojazdem mechanicznym poza znaki zakazu wjazdu do lasu, jak również niedozwolone wjeżdżanie kolejką linową na Szyndzielnię i rozpoczęcie wyzwania po wyjściu z wagonika) oraz koniecznie spełnienie minimalnych warunków formalnych tj. prosimy Was abyście w nieprzekraczalnym czasie 24 godzin od zdobycia szczytu Klimczoka zrobili 3 (!) rzeczy:
1) po zdobyciu szczytu wpisali swoje IMIĘ I NAZWISKO w tabelce i zostawili informację, że zapoznaliście się z zasadami udziału w Wyzwaniu zaznaczając odpowiednią rubrykę w tabeli,
2) zrobili sobie zdjęcie na tronie i umieścili je w dyskusji pod wydarzeniem DOTYCZĄCYM DANEGO DNIA (każdy dzień ma osobny post),
3) w komentarzu dodali zdjęcie ZE ZRZUTEM TRASY TRENINGU Z DOWOLNEJ APLIKACJI i komentarzem, które to wejście (w sumie). *

*jeżeli masz problemy z obsługą aplikacji, nie masz aspiracji na króla czy władcę, a chcesz się z nami bawić do potwierdzenia obecności wystarczy Twoje zdjęcie na tle kalendarza- warunkiem jest również, że nie będziesz na szczycie więcej niż jeden raz danego dnia.
Potwierdzenie samym zdjęciem dotyczy również kategorii 16- i cztery łapy

Jak napisaliśmy powyżej – wyzwanie jest SELF-CHALLENGE i Wasza dyscyplina we wpisywaniu swoich osiągnięć bardzo pomoże nam w przygotowaniu podsumowań i liczeniu wejść.

Podanie w formularzu danych osobowych w postaci imienia i nazwiska jest dobrowolne, ale niestety konieczne do wzięcia udziału w Wyzwaniu. Wpisane przez Was dane są widoczne dla pozostałych uczestników. Jeżeli chcesz wziąć udział pod pseudonimem – to po pierwszym wpisie w tabeli wyślij do nas wiadomość przez Messenger strony Wyzwania z informacją pozwalającą nam powiązać pseudonim z konkretnym Uczestnikiem.
Przykład prawidłowego komentarza:
https://drive.google.com/…/1zESgkLiDUV7rbxZHbzz…/view…
-wpisać kolejne wejście do tabelki:
https://docs.google.com/…/1NJV92TY…/edit…

3. Do rywalizacji o tytuł Władcy/Władczyni Klimczoka wliczana jest dowolna ilość wejść w dniach:
1-31 stycznia 2023 (1 pkt to wejście na szczyt zgodnie z zasadami Wyzwania).
Tytuł Władcy Klimczoka otrzyma osoba z największą ilością wejść potwierdzonych prawidłowymi komentarzami (nie jest konieczne zdobywanie szczytu w każdy dzień).

4. Do rywalizacji o tytuł Króla/Królowej Klimczoka wliczany jest co najmniej jeden trening dziennie (0:00-23:59) w dniach 1-31 stycznia 2023 – tytuł ten otrzyma każdy uczestnik, który przez cały miesiąc trwania Wyzwania zdobędzie szczyt każdego dnia minimum 1 raz.

5.Do rywalizacji o tytuł Księcia/Księżniczki wliczany jest maksymalnie jeden trening dziennie (0:00-23:59) w dniach 1-31 stycznia 2023r. – tytuł ten otrzyma uczestnik który przez cały miesiąc trwania wyzwania zdobędzie szczyt największą ilość razy (decydująca jest ilość punktów) i ma mniej niż 16 lat w dniu 31 stycznia 2023 r.

6. . Dodatkowe wyróżnienia dla najlepszych (z największą ilością zdobycia szczytu) w kategoriach:
cztery łapy, rower, e-bike i duatlon (w przypadku minimum 5 uczestników w danej kategorii)

7.Impreza jest inicjatywą społeczną, w 100% non profit organizowana przez miłośników gór i biegów górskich. Każda osoba bierze udział w rywalizacji na własną odpowiedzialność, mając świadomość ewentualnego ryzyka wynikającego ze zdobywania szczytów górskich zimą.

8.Wejście przed północą i „przeczekanie” do następnego dnia nie uprawnia do zaliczenia 2 wejść.

9. Klasyfikacja będzie prowadzona w Kategoriach:
Mężczyźni 16+
Kobiety 16+
Chłopcy 16-
Dziewczyny 16-
Cztery łapy
Rower
E-Bike
Duatlon (rower lub pieszo na zmianę w dowolnej konfiguracji)

10. Tegoroczna edycja Wyzwania jest przygotowywana w całości przez osoby prywatne. Być może uda nam się pozyskać nagrody i upominki od partnerów i sponsorów Wydarzenia. O sposobie ich przyznawania poinformujemy w odrębnym komunikacie.

11. Jeżeli nie akceptujesz przedstawionych warunków zabawy, nie przystępuj do niej, udział w wyzwaniu jest DOBROWOLNY.

12. Pamiętajmy, że korzystamy z gościnności naszych pięknych gór dlatego szanujmy przyrodę. Nie zawahamy się wykluczyć z zabawy osoby, które będą zaśmiecały las lub w inny sposób go niszczyły.

13. „7 edycja Wyzwania na Klimczok pod tytułem: >>Gra o tron Władcy Klimczoka<<” jest wydarzeniem nieformalnym, nie posiada organizatora, koordynacją i administrowaniem strony facebookowej wydarzenia zajmują się społecznie osoby prywatne, w ramach swojego czasu wolnego. Bardzo prosimy o wzięcie tego faktu pod uwagę zanim skierujecie do nas swoje uwagi.

14. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska umieszczane przez Was w formularzu zbieramy za Waszą zgodą wyłącznie w celu prowadzenia statystyki Waszych wejść i ogłoszenia list zwycięzców. Po zakończeniu i podsumowaniu Wyzwania zostaną one niezwłocznie usunięte W zakresie danych osobowych umieszczanych przez Was na stronie wydarzenia, administratorem Waszych danych osobowych jest Facebook (dalej również: „Portal”), zgodnie z wewnętrznym regulaminem Portalu.
Udział w wydarzeniu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem Wyzwania oraz jego akceptację i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Wyzwania, będzie odbywało się zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów Wyzwania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
*Uczestnik, umieszczając swoje zdjęcie na stronie Facebook wydarzenia, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Facebook. Administrator facebookowej strony Wyzwania nie będzie wykorzystywał danych osobowych w postaci wizerunku Uczestnika oraz umożliwi uczestnikowi jego usunięcie ze strony wydarzenia w zakresie, w jakim będzie miał dostęp do przedmiotowych danych osobowych.